Archive for maj, 2009

Tyck till om prestanda i .net

Nu kan man tycka till genom att fylla i en enkät från CLR-teamet om prestanda i .net. Undersökningen handlar även lite om vad du saknar eller skulle vilja se mer av.

Läs mer på deras blogg http://blogs.msdn.com/clrperfblog/archive/2009/05/28/survey-on-net-framework-performance.aspx

Du kan även gå direkt till testet http://dotnetfxperf2009.questionpro.com

Annonser

Kommentering av

Bättre prestanda på dina javascript

Det finns några enkla knep för att få bättre prestanda på dina javascript och jag vill i detta inlägg ge några konkreta exempel på vad.

Kommentering av

Hur man kommer igång med sökmotoroptimering (SEO)

Jag listar här några bra länkar för att komma igång med sökmotoroptimering, vanligtvis benämt seo (search engine optimization). På grund av googles dominerande ställning på sökmarknaden i sverige så har sökmotoroptimering blivit synonymt med att optimera för googles sökmotor.

Sökmotoroptimering syftar till att göra sidan bättre för besökarna men samtidigt röja undan de tekniska hinder som finns för att sökmotorn skall kunna indexera din sida.

Comments (1)

Förklaring av BASE64

Att hantera långa textstycken eller texter med specialtecken kan i vissa fall innebära problem.

Ett scenario är om text ska skickas mellan två klienter via en server som har en annorlunda teckenuppsättning än dess klienter, vilket då kan resultera i förlust av data.

För att lösa detta finns en textkodning kallad BASE64, som används för att skapa text bestående av standardtecken utifrån binär data. De tecken som ingår i dess teckenuppsättning är a-z (gemener), A-Z (versaler), 0-9 samt ”+” och ”/” (64 tecken, därav namnet BASE64). Dessa tecken är även ”httpsäkra” vilket innebär att de kan skickas med i en URL utan att resultera i några problem.
BASE64-kodning kan utföras på alla tecken som ingår i ASCII, dvs 255 olika tecken. Exempel där denna kodning används inkluderar nästan samtliga krypterings-funktioner. Det används också i .net för att skriva ut viewstate.

Comments (1)

Grundläggande reguljära uttryck

Vanligtvis behöver man reguljära uttryck för att söka i data. Det kan exempelvis användas för att validera att en viss sträng ser ut att vara en e-postadress, eller för att leta upp alla telefonnummer i en textmängd.

Jag tänkte här gå igenom det mest grundläggande för att skapa reguljära uttryck.

Comments (2)

Prestanda i asp.net webforms och mvc

Jag har redan skrivit om repeatern och dess prestanda när man använder webforms.
När man jobbar med MVC så skall man inte jobba med färdiga .net-kontroller och därför ville jag testa prestandaskillnaden.

Jag skrev ihop ett mycket enkelt exempel, där jag använde en repeater och band den till en kollektion med 100 poster som listades upp. Repeatern innehöll två literals, två images och en button för varje post. Jag gjorde sedan motsvarande i MVC men då utan .net-kontrollerna. Istället skrev jag ut html-koden direkt och använde foreach() för att iterera igenom kollektionen.

Resultatet var inte helt förvånande till mvc fördel, men skillnadernas storlek tycker jag bör uppmärksammas.

Kommentering av

Visual studio 2010 och .net 4.0 beta 1

Nu finns Visual studio 2010 och .net 4.0 beta 1 tillgänglig för nerladdning om du har msdn subscription.

I morgon, finns de tillgängliga för alla på microsofts hemsida www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010/default.mspx

Kommentering av

Older Posts »