4 sätt att lösa prestandaproblem i sql-server – del 2

Detta är del 2 av 3 i en serie om att lösa prestandaproblem i sql-server.
Del 1 går igenom hur man letar upp prestandaproblem med profiler, del 2 går igenom DMV och del 3 går igenom performance monitor.

DMV

I och med sql-server 2005 och introduktionen av DMV, dynamic management views så har det blivit enklare att lösa prestandaproblem. Med sql-server 2008 utökades antal DMV:er vilket ger ytterligare möjligheter att direkt få reda på var prestandaproblemen ligger.
Jag listar här några bra och användbara DMV:er som fungerar i både sql-server 2005 och sql-server 2008. De flesta kommer from glenn berry eller microsoft.

Hitta alla index som inte använts sedan senaste omstarten av sql-server

Oanvända index vill vi inte ha eftersom det försämrar skrivprestanda

SELECT  OBJECT_NAME(object_id), 
     i.name,
     i.index_id as index_id
FROM   sys.indexes i 
WHERE  i.index_id NOT IN (SELECT s.index_id 
              FROM  sys.dm_db_index_usage_stats s 
              WHERE s.object_id = i.object_id 
                  AND i.index_id = s.index_id 
                  AND database_id = DB_ID()) 
ORDER BY OBJECT_NAME(object_id) ASC 

Top 20 frågor som genererar mest cpu

SELECT  TOP 20 qt.TEXT                   AS 'SP Name', 
        qs.total_worker_time            AS 'TotalWorkerTime', 
        qs.total_worker_time / qs.execution_count  AS 'AvgWorkerTime', 
        qs.execution_count             AS 'Execution Count', 
        ISNULL(qs.execution_count / DATEDIFF(SECOND,qs.creation_time,GETDATE()), 
            0) AS 'Calls/Second', 
        ISNULL(qs.total_elapsed_time / qs.execution_count, 
            0) AS 'AvgElapsedTime', 
        qs.max_logical_reads, 
        qs.max_logical_writes, 
        DATEDIFF(MINUTE,qs.creation_time,GETDATE()) AS 'Age in Cache' 
FROM   sys.dm_exec_query_stats AS qs 
     CROSS APPLY sys.DM_EXEC_SQL_TEXT(qs.sql_handle) AS qt 
WHERE  qt.dbid = DB_ID() -- Filter by current database 
ORDER BY qs.total_worker_time DESC 

Top 20 frågor som genererar mest logical reads (minne)

SELECT  TOP 20 qt.TEXT                             AS 'SP Name', 
        total_logical_reads, 
        qs.execution_count                        AS 'Execution Count', 
        total_logical_reads / qs.execution_count             AS 'AvgLogicalReads', 
        qs.execution_count / DATEDIFF(SECOND,qs.creation_time,GETDATE()) AS 'Calls/Second', 
        qs.total_worker_time / qs.execution_count            AS 'AvgWorkerTime', 
        qs.total_worker_time                       AS 'TotalWorkerTime', 
        qs.total_elapsed_time / qs.execution_count            AS 'AvgElapsedTime', 
        qs.total_logical_writes, 
        qs.max_logical_reads, 
        qs.max_logical_writes, 
        qs.total_physical_reads, 
        DATEDIFF(MINUTE,qs.creation_time,GETDATE())           AS 'Age in Cache', 
        qt.dbid 
FROM   sys.dm_exec_query_stats AS qs 
     CROSS APPLY sys.DM_EXEC_SQL_TEXT(qs.sql_handle) AS qt 
WHERE  qt.dbid = DB_ID() -- Filter by current database 
ORDER BY total_logical_reads DESC 

Top 20 frågor som genererar mest physical reads (I/O)

SELECT  TOP 20 qt.TEXT                             AS 'SP Name', 
        qs.total_physical_reads, 
        qs.total_physical_reads / qs.execution_count           AS 'Avg Physical Reads', 
        qs.execution_count                        AS 'Execution Count', 
        qs.execution_count / DATEDIFF(SECOND,qs.creation_time,GETDATE()) AS 'Calls/Second', 
        qs.total_worker_time / qs.execution_count            AS 'AvgWorkerTime', 
        qs.total_worker_time                       AS 'TotalWorkerTime', 
        qs.total_elapsed_time / qs.execution_count            AS 'AvgElapsedTime', 
        qs.max_logical_reads, 
        qs.max_logical_writes, 
        DATEDIFF(MINUTE,qs.creation_time,GETDATE())           AS 'Age in Cache', 
        qt.dbid 
FROM   sys.dm_exec_query_stats AS qs 
     CROSS APPLY sys.DM_EXEC_SQL_TEXT(qs.sql_handle) AS qt 
WHERE  qt.dbid = DB_ID() -- Filter by current database 
ORDER BY qs.total_physical_reads DESC 

Top 20 frågor som genererar mest writes (I/O)

SELECT TOP 20 qt.text AS 'SP Name', qs.total_logical_writes, qs.total_logical_writes/qs.execution_count AS 'AvgLogicalWrites',
  qs.total_logical_writes/DATEDIFF(Minute, qs.creation_time, GetDate()) AS 'Logical Writes/Min', 
  qs.execution_count AS 'Execution Count', 
  qs.execution_count/DATEDIFF(Second, qs.creation_time, GetDate()) AS 'Calls/Second', 
  qs.total_worker_time/qs.execution_count AS 'AvgWorkerTime',
  qs.total_worker_time AS 'TotalWorkerTime',
  qs.total_elapsed_time/qs.execution_count AS 'AvgElapsedTime',
  qs.max_logical_reads, qs.max_logical_writes, qs.total_physical_reads, 
  DATEDIFF(Minute, qs.creation_time, GetDate()) AS 'Age in Cache',
  qs.total_physical_reads/qs.execution_count AS 'Avg Physical Reads', qt.dbid
  FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
  WHERE qt.dbid = db_id() -- Filter by current database
  ORDER BY qs.total_logical_writes DESC

En lista på index som har fler writes än reads.

När ett index har fler skrivningar än läsningar så kan det tyda på ett dåligt val av index.

SELECT  OBJECT_NAME(s.object_id)                AS [Table Name], 
     i.name                         AS [Index Name], 
     i.index_id, 
     user_updates                      AS [Total Writes], 
     user_seeks + user_scans + user_lookups         AS [Total Reads], 
     user_updates - (user_seeks + user_scans + user_lookups) AS [Difference] 
FROM   sys.dm_db_index_usage_stats AS s WITH (NOLOCK) 
     INNER JOIN sys.indexes AS i WITH (NOLOCK) 
      ON s.object_id = i.object_id 
       AND i.index_id = s.index_id 
WHERE  OBJECTPROPERTY(s.object_id,'IsUserTable') = 1 
     AND s.database_id = DB_ID() 
     AND user_updates > (user_seeks + user_scans + user_lookups) 
     AND i.index_id > 1 
ORDER BY [Difference] DESC, 
     [Total Writes] DESC, 
     [Total Reads] ASC; 

Läs del tre om performance monitor.

Annonser

1 kommentar

 1. […] dagarna. Del 1 går igenom hur man letar upp prestandaproblem med profiler, del 2 går igenom DMV och del 3 går igenom performance […]

RSS feed for comments on this post

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: